Fonduri
Europene

Toți cetățenii UE pot solicita finanțare din partea UE. Există mai multe tipuri de finanțare: granturi, instrumente financiare (împrumuturi, garanții și participare la capital), subvenții, fonduri fiduciare, premii și achiziții (contracte de achiziții publice).

Cine poate obține finanțare

Pentru fiecare program de finanțare și cerere de proiecte/propuneri/oferte se stabilesc criterii specifice. În cazul granturilor, dacă propunerea dumneavoastră este admisibilă și eligibilă, procesul de selecție începe, de obicei, cu o evaluare a experților independenți, care vă vor analiza propunerea și o vor nota pe baza criteriilor de selecție și de atribuire.

Bugetul UE include programe specifice de sprijinire a tinerilor care doresc să studieze sau să lucreze în străinătate. Există, de asemenea, programe menite să reducă șomajul în rândul tinerilor.

Cercetarea și inovarea sunt atât de importante pentru strategia pe termen lung a UE, încât instituțiile europene au creat o serie de programe dedicate doar acestor domenii. În plus, cercetătorii au acces și la alte surse de sprijin.

Există diferite forme de finanțare UE pentru toate tipurile de companii, indiferent de mărime și de sectorul în care activează, inclusiv antreprenori, startup-uri, microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mai mari.

Articole

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a fost creată în baza Legii 151/1998 prin asocierea voluntară a autorităților locale și județene din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Suprafața regiunii este de 34.160 km2 , reprezentând 14,3% din...

citește mai mult
Oportunități de finanțare

Oportunități de finanțare

Conceptul general „fonduri europene” desemnează instrumentele de finanțare nerambursabilă alocate Statelor Membre ale Uniunii Europene (UE), pentru a reduce decalajele de dezvoltare economică și socială dintre acestea. Fondurile europene sunt gestionate în comun de...

citește mai mult

Experții noștri

O echipă de experți este pregătită să răspundă provocărilor cu care se confruntă afacerea dvs. în domeniul fondurilor europene.