Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a fost creată în baza Legii 151/1998 prin asocierea voluntară a autorităților locale și județene din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Suprafața regiunii este de 34.160 km2 , reprezentând 14,3% din teritoriul României, plasându-se astfel pe locul 4 la nivel național.

Planul de dezvoltare regională (PDR) este principalul document de planificare elaborat la nivel regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante la nivel naţional în raport cu nevoile specifice la nivel de regiune, dar şi cu direcţiile strategice de politică ale celorlalţi principali finanţatori ai programelor de dezvoltare aferente regiunii respective.

Planificarea are în vedere atât fondurile externe (europene) cât şi interne (naţionale/guvernamentale, regionale, locale).

Regiunea înregistrează un număr de 1911 localități, din care 1800 sunt sate și 111 localități în componența municipiilor sau orașelor. Cele mai multe orașe și municipii se găsesc în județul Maramureș, iar cele mai multe localități în județul Bihor.

Obiectiv general: Creşterea inteligentă și sustenabilă a economiei regionale, valorificând diversitatea locală și stimulând inovarea, în vederea diminuării disparităţilor intra- şi interregionale şi creşterea standardului de viaţă.

Finanțarea implementării planului trebuie să se încadreze în alocările sau resursele posibil de accesat de comunitățile şi actorii cheie din regiune, presupunând că principala sursă de finanţare vor fi Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI).

→  Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – € 2.142,0 mil

→  Program Operațional Educație și Ocupare (POEO) – € 6.722,0 mil

→  Program Operațional Transport (POT) – € 7.800,0 mil

→  Program Operațional Sănătate (POS) – € 3.952,0 mil

→  Program Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) – € 5.782,0 mil

Programe Operaționale Regionale (total pe cele 8 regiuni) – € 12.700,0 mil

  Program Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) – € 3.796,0 mil

→  Program Operațional Tranziție Justă – € 757,0 mil

 

Procesul de consultare, dezbatere publică, comunicare şi asistenţă tehnică pentru actorii regionali din structurile parteneriale sau promotorii viitoarelor proiecte finanțabile prin diverse programe europene sau naționale în perioada 2021-2027 va continua şi după aprobarea finală a PDR în forurile mandatate.

 

Sursa: PLANUL DE DEZVOLTARE AL REGIUNII NORD-VEST 2021-2027

Cum arată piața imobiliară la ora actuală

Cum arată piața imobiliară la ora actuală

În ultimii ani am fost martorii creșterii atât a interesului pentru proprietăți, cât și a prețurilor acestora. Din acest punct de vedere, anul 2022 menține același trend, însă cu o viteză de creștere puțin mai lentă, iar interesul pare să fie declarat pentru zonele de...

citește mai mult