Economie
& Fiscalitate

Se preconizează că economia europeană se va redresa mai rapid decât se estimase anterior, economia României urmând să crească cu 7,4% în 2021 şi 4,9% în 2022. Scenariul pe termen mediu 2022-2025 consideră o uşoară accelerare a economiei comparativ  cu  scenariul  din  prognoza  de  primăvară  având  ca  ipoteză  centrală  impactul  pozitiv  al  fondurilor  europene din PNRR. 

Actualitatea
economică românească

Agenția de rating Fitch a reconfirmat în octombrie 2021, ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a României la BBB- pentru datoria pe termen lung în valută și perspectiva negativă.

„Decizia agenției reprezintă un semnal pentru România de a continua într-un ritm susținut politicile fiscal-bugetare, planurile de reformă și de investiții asumate pentru următorii ani” , transmit autoritățile.

Nivelul ratingului recomandat investițiilor este susținut de nivelul datoriei guvernamentale și a serviciului asociat acestuia sub nivelul țărilor din aceeași categorie de rating, precum și de nivelul PIB -ului pe cap de locuitor, indicatorii de guvernanță și de dezvoltare a capitalului uman, precum și de apartenența la Uniunea Europeană. Totodată, agenția menționează că acești factori de susținere a ratingului sunt contrabalansați de deficitele gemene încă ridicate, de un nivel istoric slab al consolidării fiscale și de nivelul relativ ridicat al datoriei externe nete.

Articole

Experții noștri

O echipă de experți este pregătită să răspundă provocărilor cu care se confruntă afacerea dvs. în domeniul economiei și fiscalității. Așteptăm mesajul dumneavoastră cu cel mai mare interes.