Plafoane fiscale valabile în anul 2022. Cum arată noile limite?

1. Plafon microînteprindere

-cifra de afaceri sub 1.000.000 euro – cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in EUR este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. În baza unei circulare MFP valabile pentru anii precedenți, se consideră cursul publicat în 31.12.2021 – deci 4.8694 lei/ eur, prin urmare plafonul este: 4.948.100 lei.

2. Plafonul pentru trecerea de la firmă neplătitoare de TVA la pragul de plătitor de TVA

– cifra de afaceri TVA: 88.500 eur. Persoana impozabilă stabilită în Romania a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderarii și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire).

3. Plafonul pentru a trece de la platitor de TVA la incasare la platitor TVA normal

-cifra de afaceri TVA: 4.500.000 lei. Conform Legii 296/2020, a fost depășit plafonul anterior TVA de la 2.250.000 lei la 4.500.000 lei.

4. Achiziții intracomunitare de bunuri sub 10.000 eur

Având în vedere legislația actuală, NU sunt considerate operațiuni impozabile în România achizițiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele și condiția ca valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare să nu depășească pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (echivalentul în lei este 34.000 lei – conversia se realizează la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării).

5. Plafonul TVA 2022 pentru perioada fiscală (lună/ semestru)

Plafonul pentru trecerea de la plătitor trimestrial de TVA la plătitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR, valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2021 respectiv – publicat în 30.12.2021: 4.9486 lei/ eur). Plafonul pentru anul 2021 este de 494.860 lei.

6. Plafonul pentru determinarea venitului net pe bază de norme

Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal 2021). Plafonul în lei este 492.040 lei.

7. Plafon TVA 2022 pentru vânzări la distanță și servicii electronice

Locul prestarii este în România dacă în cursul anului calendaristic precedent valoarea totală, fără TVA, a serviciilor TBE și livrărilor intracomunitare de bunuri la distanță nu depășește plafonul de 10.000 euro în echivalent lei: 46.337 lei (valoarea echivalentă în lei a sumei de 10.000 euro stabilită conform legislației europene privind TVA prin aplicarea ratei de schimb publicate de Banca Centrală Europeană la data adoptării Directivei (UE) 2017/2.455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE si a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță.

Atenție! De la 1 iulie 2021 plafonul pentru aplicarea cotei de TVA din România la aceste vânzări la distanță este de 10.000 euro (față de 35.000 euro) Pragul de 10.000 euro/an acoperă toate vânzările la distanță de bunuri către clienți din toate statele membre UE. În cazul depășirii plafonului de 10.000 euro anual echivalent 46.337 lei, locul de efectuare a vânzărilor la distanță este în țara către care se expediază bunurile.

8. Pragurile valorile intrastat

Pentru anul 2022, pragurile valorice au ramas la fel ca pentru anul 2021, astfel:

900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri și, respectiv,
900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri.

9. Pragul pentru aplicarea TVA cu cotă redusă pentru livrările de locuințe

O.U.G. Nr. 130 din 17 decembrie 2021 modifică și completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugată, achiziționate de persoane fizice.

Cota redusă de TVA de 5% se va aplica și pentru livrarea de locuinte care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/ alte persoane fizice.

Sursa: Fiscalitatea.ro

Cum arată piața imobiliară la ora actuală

Cum arată piața imobiliară la ora actuală

În ultimii ani am fost martorii creșterii atât a interesului pentru proprietăți, cât și a prețurilor acestora. Din acest punct de vedere, anul 2022 menține același trend, însă cu o viteză de creștere puțin mai lentă, iar interesul pare să fie declarat pentru zonele de...

citește mai mult