PFA. Cote de impozitare în 2022

Impozit PFA 2022

Cota de impozit PFA în 2022 este de 10% și se aplică asupra venitului net impozabil determinat conform art. 118 din Codul fiscal, respectiv:

a) se determină venitul net anual (venituri impozabile – cheltuieli deductibile) recalculat/ pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate;

b) se determină venitul net anual impozabil prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuția de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii.

Taxe PFA 2022

În anul 2022, PFA care realizează venituri din activități independente datorează contribuția de asigurări sociale, dacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice – 2.550 lei x 12 = 30.600 lei.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice, se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități independente care se estimează a se realiza în anul curent.

Persoanele fizice care nu estimează un venit de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează care realizează venituri anuale peste acest nivel.

Contribuții PFA 2022

Așadar, pentru PFA în 2022, contribuția de asigurări sociale este facultativă în cazul persoanelor care realizează venituri sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.

Cota de contribuție este 25%.

Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o reprezintă venitul ales de persoană fizică, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotarare a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția (30.600 lei în anul 2022).

Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum și persoanele care au calitatea de pensionari, nu datorează contribuția de asigurări sociale.

Astfel, PFA care are calitatea de pensionar nu datorează CAS, chiar dacă nivelul veniturilor atinge plafonul de 30.600 lei.

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri (30.600 lei în anul 2022):

– venituri nete din activități independente,
– venituri din drepturi de proprietate intelectuale,
– venituri din asocierea cu o persoană juridică,
– venituri nete din cedarea folosinței bunurilor,
– venituri din investiții,
– venituri nete din activități agricole, silvicultură și piscicultură,
– venituri brute din alte surse, definite conform Codului fiscal.

Veniturile care se iau în calcul sunt:

a) venitul net/brut sau norma de venit din activități independente;
b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare;
c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,;
d) venitul net sau normă de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
e) venitul și/sau câștigul din investiții. În cazul veniturilor din dobanzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele distribuite și încasate începând cu anul 2018;
f) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
g) venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Cota contribuției la sistemul de sănătate este de 10%, iar baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară (30.600 lei în anul 2022).

Chiar daca venitul net lunar în anul 2022 este, spre exemplu, de 1.524 lei, contribuția la sistemul de asigurari sociale de sănătate de 10% se calculează la salariul de bază minim brut pe țară 10%x2.550 lei = 255 lei pe lună în 2022, respectiv 3.060 lei/ an.

Contribuția la sistemul asigurărilor sociale de sănătate se datorează pentru veniturile cumulate (venituri nete din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri nete din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri nete din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri brute din alte surse, definite conform Codului fiscal) cu excepția veniturilor din salarii.

Sursă: Fiscalitatea.ro

Cum arată piața imobiliară la ora actuală

Cum arată piața imobiliară la ora actuală

În ultimii ani am fost martorii creșterii atât a interesului pentru proprietăți, cât și a prețurilor acestora. Din acest punct de vedere, anul 2022 menține același trend, însă cu o viteză de creștere puțin mai lentă, iar interesul pare să fie declarat pentru zonele de...

citește mai mult