Stabilirea rezidenţei fiscale la plecarea şi sosirea în România

În convențiile internaționale la care România este parte s-au stabilit condițiile ce trebuie avute în vedere pentru evitarea dublei impuneri a contribuabilului. Astfel, dacă un contribuabil este rezident într-un stat și desfășoară activitate în alt stat, acesta nu va trebui să achite impozite în ambele state. În acest sens, contribuabilul trebuie să dovedească că are rezidența într-un stat unde va achita impozitele.

Cadrul legal aplicabil este Ordinul ANAF nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice și a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 577 din 29 iulie 2016.

Atunci când o persoană poate fi considerată rezidentă atât în România, cât și într-un stat cu care este perfectată o convenție de evitare a dublei impuneri, există reguli speciale în funcție de care se stabilește unde anume este rezidența, precum:

 • rezidența este în statul în care persoana are domiciliul sau o locuință permanentă aflată la dispoziția sa;
 • rezidența este în statul cu care persoana are relații personale și economice mai apropiate (centrul intereselor vitale), în cazul în care aceasta are o locuință în ambele state.
 • rezidența este în statul în care se locuiește frecvent, dacă persoana fizică nu deține o locuință permanentă nicăieri sau dacă este imposibil de stabilit în ce stat își are centrul intereselor vitale;
 • rezidența este în statul a cărui naționalitate o are persoana, dacă aceasta locuiește de obicei în ambele state sau nu locuiește în niciunul dintre cele două state;
 • rezidența se stabilește pe cale amiabilă dacă persoana fizică are naționalitatea ambelor state sau a niciunuia dintre ele. Concret, conform ghidului ANAF aceste aspecte se rezolvă în baza procedurii amiabile din convenția de evitare a dublei impuneri.

Persoanele fizice care sosesc în România pentru o perioadă care depăşeşte 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat, au obligaţia de a completa și de a depune la autorităţile fiscale un chestionar special – „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, împreună cu documentele justificative, nu mai târziu de 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de şedere în România cu scopul stabilirii statului de rezidenţă fiscală care are dreptul impozitării veniturilor obţinute din orice sursă realizate de persoana fizică şi a acordării creditului fiscal de care aceasta are dreptul de a beneficia.

Potrivit ghidului publicat de ANAF, principalele elemente luate în calcul la stabilirea rezidenței fiscale sunt, așa cum prevede Codul fiscal:

 • domiciliul în România;
 • locuința permanentă în România, care poate fi în proprietatea persoanei fizice, poate fi închiriată sau poate fi disponibilă oricând;
 • centrul intereselor vitale este în România;
 • prezența în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

În plus, pe lângă lista de mai sus, ANAF mai poate lua în calcul și alte elemente pentru stabilirea rezidenței fiscale:

 • un autovehicul înregistrat în România sau în statul străin;
 • un permis auto emis de autoritățile din România sau din statul străin;
 • un pașaport emis de autoritățile din România sau din statul străin;
 • persoana fizică este asigurată în sistemul asigurărilor de pensii și/sau sănătate din România sau din statul străin în perioada în care stă în România sau în statul străin.

Dacă o persoană fizică nerezidentă nu face dovada rezidenței într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau este rezidentă a unui stat cu care România nu are încheiată convenție și îndeplinește condițiile de rezidență prevăzute de lege, se va considera că este rezidentă în statul roman şi în consecinţă persoana are obligații fiscale numai în România și datorează impozit pe veniturile obținute din orice sursă, începând cu momentul în care se stabilește rezidența prin eliberarae la cerere a certificatului de rezidență.

Chestionarul se poate depune fie personal, fie prin poștă, fie online, iar ulterior depunerii, în 30 de zile de la depunerea chestionarului, ANAF va informa persoana fizică dacă are obligațiile fiscale integral în România sau dacă datorează impozit numai pentru veniturile obținute din România.

Nedepunerea acestui formular se sancţionează cu o amendă între 50 și 100 de lei, dar implicaţiile fiscale ulterioare sunt semnificative din punct de vedere material.

Similar, pentru acelaşi scop, persoanele care părăsesc România pentru o perioadă care depăşeşte 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive care se încheie în anul calendaristic vizat, au obligaţia de a completa și de a depune la autorităţile fiscale un chestionar special – „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”, împreună cu documentele justificative, cu de 30 de zile înaintea plecării din România.

Principalele elemente luate în calcul la stabilirea rezidenței unei persoane care pleacă din România sunt:

 • domiciliul în România;
 • locuința permanentă din România, care poate fi în proprietatea persoanei fizice, poate fi închiriată sau poate fi disponibilă oricând;
 • centrul intereselor vitale este în România;
 • persoana pleacă din România pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

Alte elemente care pot fi luate în considerare, împreună cu cele de mai sus:

 • un autovehicul înregistrat în România sau în statul străin;
 • un permis auto emis de autoritățile din România sau din statul străin;
 • un pașaport emis de autoritățile din România sau din statul străin;
 • persoana fizică este asigurată în sistemul asigurărilor de pensii și/sau sănătate din România sau din statul străin în perioada în care stă în România sau în statul străin.

Ulterior depunerii, în termen de 15 zile, autorităţile fiscale informează persoana dacă va avea în continuare obligații fiscale în România sau dacă va fi scoasă din evidențele fiscale.

Nedepunerea acestui formular se sancţionează cu o amendă între 50 și 100 de lei, dar implicaţiile fiscale ulterioare sunt semnificative din punct de vedere material.

Oana Luca – Consultant Fiscal

Cum arată piața imobiliară la ora actuală

Cum arată piața imobiliară la ora actuală

În ultimii ani am fost martorii creșterii atât a interesului pentru proprietăți, cât și a prețurilor acestora. Din acest punct de vedere, anul 2022 menține același trend, însă cu o viteză de creștere puțin mai lentă, iar interesul pare să fie declarat pentru zonele de...

citește mai mult