Impozitele şi taxele datorate de o societate în anul 2021

Un agent economic în România datorează mai multe impozite şi taxe în funcţie de vectorul fiscal aferent generat de particularităţile acestuia şi de deciziile de management aplicate, precum obiect de activitate, număr de angajaţi sau regim de TVA aplicabil.

Indiferent de impozitele sau taxele pe care trebuie să le plătească o societate, acestea se declară prin intermediul declaraţiilor specifice şi se achită la termenele prevăzute de lege online, pe ghişeul.ro, prin transfer bancar cu ordin de plată sau cu numerar cu foi de vărsământ la casieriile ANAF.
Principalele tipuri de impozite şi taxe datorate de o societate în România în anul 2021 sunt următoarele:

A. Impozit pe veniturile realizate de microîntreprinderi sau impozitul pe profit sau impozitul specific

a. Impozit pe veniturile realizate de microîntreprinderi se calculează prin aplicarea cotei de 1% (dacă la finele trimestrului pentru care se efectuează calculul, microîntreprinderea are unul sau mai mulţi salariaţi care realizează o normă întreagă de 8 ore/zi) sau 3% (dacă la finele trimestrului pentru care se efectuează calculul, microîntreprinderea nu are salariaţi)

Orice firmă nou înfiinţată are statutul de microîntreprindere. În cazul în care cifra de afaceri depăşeşte 1 milion de euro (pentru anul 2021, plafonul echivalent în lei este de 4.869.400 lei) va trebui schimbat sistemul de impozitare, urmând să fie achitat un impozit pe profit în cota de 16%.

b. Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra diferenței dintre veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul și elemente similare veniturilor și cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum și pierderile fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31 din Codul fiscal. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală.
Există cazuri particulare în care o societate, deşi nu a depăşit plafonul cifrei de afaceri de 1 milion de euro, poate fi supusă calculului impozitului pe profit.

c. Impozitul specific este un regim fiscal derogatoriu de la plata impozitului pe profit şi se aplică societăţilor care îşi desfăşoară activitatea principală/secundară conform unor coduri CAEN limitativ enumerate de lege (de ex: 5510 – „Hoteluri și alte facilitați de cazare similare”; 5520 – „Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”; 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere”; 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”; 5621 – „Activități de alimentație (catering) pentru evenimente”; 5629 – „Alte servicii de alimentație n.c.a.”; 5630 – „Baruri și alte activități de servire a băuturilor” şi nu se află în lichidare), modalitatea de calcul fiind diferită în funcţie de codul CAEN, dar se declară şi se plăţeşte semestrial.

Pentru distribuirea trimestrială sau anuală a acestor rezultate la nivel de asociat persoană fizică cu titlul de dividende se va calcula, reţine, declara şi achita la bugetul de stat impozitul pe dividende în procent de 5%. În plus, conform Codului Fiscal, în situaţia în care se încasează bani din dividende a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute, adică în 2021 de 27.600 lei, este obligatorie plata contribuţiei la sănătate (CASS), adică 10% aplicată la acest plafon de 27.600 lei, adică o contribuţie datorată de 2760 lei.

B. Impozit pe veniturile din salarii şi contribuţiile sociale
a. Impozitul pe salarii este de 10% lunar, final, care se calculează și se reține la sursă de către plătitorii de venituri fiind aplicabile prevederile art. 78 din codul fiscal.

b. Contribuţia socială datorată de angajator se numeşte contribuţie asiguratorie pentru muncă (CAM) şi se calculează prin aplicarea cotei de 2.25% aplicată asupra salariului brut.

c. Contribuţiile sociale datorate de angajat compuse din contribuţia de asigurări sociale (CAS) în cotă de 25% şi conribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 10%.
Există derogări de la aceste reguli principale legate de obiectul de activitate desăşurat fiind facilităţi fiscale acordate domeniului construcţiilor şi IT, în anumite condiţii specific detaliate de lege.

C. Taxa pe valoare adăugată
În România se aplică o cotă standard de TVA în valoare de 19%, dar există şi derogări de la aceasta:
a) 9% în cazul: serviciilor de alimentare cu apă, alimentelor, băuturilor, serviciilor medicale;
b) 5% în cazul: serviciilor de catering, cazare, manuale școlare, cărți, reviste, acces la muzee, evenimente culturale/sportive.

O societate nou înfiinţată este automat neplătitoare de TVA, dacă nu optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA. Aceasta poate rămâne neplătitoare de TVA dacă cifra de afaceri anuală se menţine sub plafonul de 300.000 lei. Dacă veniturile firmei într-un an fiscal depăşesc pragul de 300.000 lei, antreprenorul are obligaţia să o înregistreze ca plătitor de TVA în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care s-a atins sau depăşit plafonul cu ajutorul unui specialist în domeniul contabil prin depunerea unui set de documente specific detaliate de cadrul legal.

Taxa pe valoare adăugată se declară şi se plăteşte trimestrial, dacă cifra de afaceri se află sub plafonul de 100.000 de euro, respectiv lunar peste acest plafon. Pentru anul 2021, plafonul pentru trecerea de la TVA trimestrial la TVA lunar este de 487.440 lei.

Acestea sunt informaţii de sinteză în baza cărora se poate lua o decizie informată cu impact asupra rentabilităţii economice desfăşurate, dar în măsura în care mai subzistă întrebări, cel mai bun sfat este să apelaţi la un consultant fiscal pentru consiliere de specialitate. Mult success!

Oana Luca – Consultant fiscal

Cum arată piața imobiliară la ora actuală

Cum arată piața imobiliară la ora actuală

În ultimii ani am fost martorii creșterii atât a interesului pentru proprietăți, cât și a prețurilor acestora. Din acest punct de vedere, anul 2022 menține același trend, însă cu o viteză de creștere puțin mai lentă, iar interesul pare să fie declarat pentru zonele de...

citește mai mult